Gratis afhalen en bakfietslevering (Brugge & Damme)💚

Maatregelen COVID-19

 

We kunnen er niet rond. Het COVID-19 virus zal helaas nog een tijdje ons dagelijks leven beïnvloeden.
Daarom hebben wij ook enkele maatregelen getroffen om alles veilig te laten verlopen.

Zo worden al onze spullen grondig schoongemaakt voor ze naar een huurder gaan. Na de huurperiode verwachten we de spullen in dezelfde nette staat terug te krijgen.

Uiteraard zullen wij de teruggebrachte spullen zelf nog eens een grondige schoonmaakbeurt geven. Dan gaan ze voor 3 dagen in quarantaine. Hierna zijn ze klaar om naar een volgende huurder te gaan.

De overdracht wordt veilig gedaan met 1,5m afstand,  iedereen draagt een mondmasker en er is gelegenheid tot handen wassen/ontsmetten. Wens je wat hulp met inladen, dan kunnen we dit zeker op een veilige manier doen.
Omwille van COVID-19 is het voorlopig enkel mogelijk om spullen af te halen en zullen we dus nog geen spullen aan huis komen leveren.

Het is mogelijk om spullen op voorhand eens te komen bekijken, mochten de foto's en uitleg niet voldoende zijn. We vragen om ons te contacteren via telefoon of e-mail als je meer info wilt over een bepaald product. Daarna kun je eventueel gericht komen kijken naar de spullen waar je interesse in hebt. We vragen hierbij om zoveel mogelijk alleen te komen, of maximaal met 2 personen. Op die manier kunnen we de bezichtiging veilig organiseren.
Tijdens dit moment is er ook gelegenheid tot handen wassen/ontsmetten. We vragen om een mondmasker te dragen gedurende de tijd dat we ons in dezelfde ruimte bevinden.

Algemene voorwaarden

Legitimatieplicht

De verhuurder ('t Groen Boontje) kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen. De verhuurder heeft het recht om een kopie te maken van het getoonde identiteitsbewijs.

Waarborg

't Groen Boontje rekent een waarborg aan voor elk gehuurd artikel.

Deze waarborg dient via het online betalingssysteem, per overschrijving of cash bij afhaling betaald te worden. Dit wordt individueel vastgelegd in de huurovereenkomst. Wanneer de ontleende producten tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, wordt de waarborg volledig terugbetaald aan de huurder. Dit gebeurt binnen de 3 werkdagen.

De waarborg wordt berekend op het totaal aantal gehuurde artikelen en bedraagt 30% van de totale huurprijs.
Een uitzondering hierop is van toepassing voor grotere stukken* zoals de wieg en de buggy's. Hiervoor geldt een waarborg van 100€ per artikel. Wanneer verschillende grote stukken samen gehuurd worden, geldt een maximum waarborg van 250€.

* deze uitzonderlijke waarborg staat vermeld in de beschrijving van het betreffende artikel

Prijzen

De huurprijs is een bedrag per week of maand en afhankelijk van het gekozen product. Alle prijzen staan vermeld bij het product.
In deze prijs is reeds een basis kost inbegrepen voor het schoonmaken van het ingeleverde materiaal.

Duur van huurperiode

Het materiaal wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode, zoals overeengekomen tussen de huurder en 't Groen Boontje en zoals vermeld op de huurovereenkomst.
De verhuurperiode is minimaal 1 week en maximaal 4 weken bij korte huur. Een lange huurperiode duurt minimaal 1 maand tot maximaal 6 maand. De maximum termijn kan overschreden worden, mits dit vooraf uiterlijk 3 dagen voor het aflopen van de huurtemijn, schriftelijk wordt overeengekomen. De huurperiode begint op de dag van het afhalen van het materiaal en stopt op de dag dat het materiaal weer wordt ingeleverd bij de verhuurder. 

Bijvoorbeeld: een maandverhuur loopt van bv 1 mei tot 1 juni. We verwachten het product dan dus terug voor 1 juni.

De overeengekomen huurperiode verlengen kan enkel na schriftelijk akkoord van 't Groen Boontje, dit uiterlijk 3 dagen voor het aflopen van de huurperiode. We rekenen er natuurlijk op dat u de producten tijdig terugbezorgt zodat het gezin na u ook van de producten kan genieten.

Afhaling en/of verzending

Het materiaal wordt bij voorkeur afgehaald en teruggebracht door de huurder. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) ophalen en terugbrengen van het materiaal ligt bij de huurder zelf. Ophalen kan gratis en enkel op afspraak. Deze afspraak wordt bij voorkeur per mail gemaakt via tgroenboontje@gmail.com

Het materiaal kan tevens geleverd worden door 't Groen Boontje. Hiervoor wordt een meerprijs van 0,32 euro/km aangerekend.(nog niet van toepassing omwille van coronamaatregelen)

In gebreke zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip bij aanvang van de huurperiode het gehuurde materiaal afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de gehele schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Indien de huurder niet uiterlijk op de einddatum van de huurperiode het gehuurde materiaal geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan 't Groen Boontje. Bij niet-tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding 20% van het totaalbedrag per week, voor elke dag dat men te laat is.
Daarbovenop kan nog een extra kost aangerekend worden wanneer dit betekent dat een volgende huurder de materialen niet kan huren zoals afgesproken.

't Groen Boontje is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren, of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde producten, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde producten.

Per huurperiode wordt er een kost aangerekend voor de administratie en het schoonmaken van het materiaal. Deze kost zit reeds ingerekend in de vermelde huurprijzen op de website. Bij ernstige bevuiling, rookgeur en/of dierenhaar wordt een extra reinigingskost van € 50,00 in rekening gebracht. 

Alle schade die tijdens de huurperiode aan het materiaal is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. Afhankelijk van de aard en de ernst van de schade wordt een bedrag afgehouden van de waarborg. Indien het product onherstelbaar beschadigd werd, dient de huurder de nieuwprijs van het betreffende product te betalen.

Annuleren

Indien de huurder een product gereserveerd heeft bij 't Groen Boontje en vervolgens daarvan wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen:

Bij annulering meer dan één week voor de aanvang van de huurperiode kan de annulering kosteloos gebeuren.

Bij annulering minder dan een week en meer dan drie dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd aan 't Groen Boontje.
Bij annulering drie dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

't Groen Boontje zal de huurder een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, die binnen de week dient te worden voldaan per overschrijving.

Gebruik

Het materiaal van 't Groen Boontje dient met zorg te worden behandeld. We willen graag dat zoveel mogelijk gezinnen kunnen genieten van ons aanbod.

De huurder verklaart bij ontvangst na te gaan of het materiaal zich in goede staat bevindt. Eventuele schade dient meteen gemeld te worden aan 't Groen Boontje. Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan het gehuurd materiaal voordoet, dient huurder dit direct te melden. Deze melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk én met de nodige foto's als bewijsmateriaal.

Het is de huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurd materiaal, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen.

Indien de schade aan het gehuurde materiaal niet meteen of in het geheel niet wordt gemeld aan 't Groen Boontje, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade en eventuele kosten die daarvan het gevolg zal zijn.

Hou huisdieren zoveel mogelijk uit de buurt van het gehuurde materiaal. Laat ze er zeker niet op liggen. Als u thuis huisdieren heeft, vermeld dit zeker tijdens het aanmelden. Dit om schade aan het materiaal te voorkomen en i.v.m. eventuele allergieën bij een volgend kindje. 

Er mag niet gerookt worden in de buurt van het gehuurde materiaal. De rookgeur gaat in de stof zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje. Indien de verhuurder vaststelt dat het product naar rook geurt, zal er een bijkomende vergoeding van € 50,00 gevraagd worden.

Bij vragen of twijfels over hoe een bepaald product onderhouden moet worden, neem zeker contact op met ons. We helpen je graag verder :-)